Påven, kristen eller politisk?

I denna film, i slutet av texten, uttalar sig nuvarande påven Francis om islam och våldet inom islam. Med anledning till vad som hände i en kyrka i Frankrike då en präst fick sin hals uppskuren av en jihadist för en kort tid sedan, tycker jag att påven agerar politiskt då han inte vill prata om detta.

Religiösa ledare och politiker i västvärlden måste ju mycket väl veta vad islam står för och vilka handlingar islams profet Muhammed har begått och vilka handlingar Muhammed uppmanar sina anhängare att begå.

Påven säger i filmen att han inte vill prata om våldet inom islam för då känner han sig tvungen att prata om våldet inom katolicismen och kristendomen.
Idag har vi inga problem med uppmanat religiöst våld inom kristendomen och judendomen. Det har vi däremot i islam.
Det är inte islam som infört demokrati och yttrandefrihet, de har vi de kristna länderna att tacka för. I Mellanöstern finns inga andra demokratiska länder än Israel.

I Koranen står följande, 3:32. Lyd Allah och sändebudet, Muhammed. Genom att läsa om Muhammeds handlingar i haditherna och sunnan kan jag lära mig om Muhammed. Följa hans handlingar och uppmaningar så att jag ska kunna lyda honom.

I hadithen Al-Bukhari, volym 4, kapitel 52, nr 220 säger profeten Muhammed, jag har blivit förhärligad med terror.
I hadithen Muslim 19:4366 säger Allahs budbärare Muhammed följande: Jag skall förvisa Judarna och de Kristna från den Arabiska halvön och kommer inte lämna kvar några andra än muslimer.

När nu världens kristna och politiska ledare påstår att de jihadister som utfört attacker mot den kristna och judiska världen har missförstått islam måste ju även islams skapare och profet missförstått Allahs budskap. Haditherna och Muhammeds sunna är fulla av profetens övergrepp mot folk, kvinnor och barn. Handlingar som en god muslim ska följa utan att ifrågasätta. Detta görs idag av troende muslimer i västvärlden och av muslimer i Mellanöstern genom dom våldshandlingar vi har drabbats av.
Då är det väl självklart att vi ska diskutera våldet inom islam. Erkänner ingen detta jätte problem kommer vi heller aldrig till en lösning.

https://www.facebook.com/Channel4News/videos/10153936545471939/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*